Quan chức cấp cao Campuchia: Trung Quốc đã luôn "giúp đỡ bạn bè"

03/12/2014 14:48 Hồng Thủy
(GDVN) - Ek Sam Ol nói ông hoan nghênh sự thành công và tiến bộ của Trung Quốc vì họ "đã luôn hỗ trợ các nước bạn bè của mình phát triển kinh tế, xã hội".
Ông Ek Sam Ol.

Tân Hoa Xã ngày 3/12 đã có bài phỏng vấn một số học giả Campuchia nhân ngày Hiến pháp Trung Quốc 4/12 lần đầu tiên được tổ chức. Bắc Kinh xem đây là cơ hội thúc đẩy nhận thức về pháp trị, một quan điểm mới được thông qua tại hội nghị trung ương 4 đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua.

Ek Sam Ol, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Campuchia nói với Tân Hoa Xã, lễ kỷ niệm sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về việc hiểu và tôn trọng Hiến pháp để phát huy các quyền của người dân và thúc đẩy nền pháp trị ở Trung Quốc. "Chúng tôi ủng hộ lễ kỷ niệm ngày Hiến pháp cũng như ý nghĩa của Hiến pháp đối với việc quản lý và phát triển quốc gia của Trung Quốc".

Quốc hội Trung Quốc đã quyết định lấy ngày 4/12 làm ngày Hiến pháp trong bối cảnh tăng cường thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật, thúc đẩy các nguyên tắc pháp luật đi vào đời sống thực tiễn. Bản Hiến pháp hiện hành của Trung Quốc được thông qua ngày 4/12/1982 trên phiên bản của Hiến pháp 1954.

Tinh thần chủ yếu của Hiến pháp Trung Quốc nêu bật một số khái niệm cốt lõi bao gồm thừa nhận tính tối cao của Hiến pháp, quyền dân chủ của người dân, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, tư pháp độc lập, nhân quyền, pháp quyền và vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Ek Sam Ol nói: "Dưới mái nhà của Hiến pháp cũng như sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, tôi đã nhìn thấy Trung Quốc đạt được những thành công lớn trong sự phát triển quốc gia, mang lại hòa bình, ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân Trung Quốc".

Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Campuchia Ek Sam Ol nói ông hoan nghênh sự thành công và tiến bộ của Trung Quốc vì họ "đã luôn hỗ trợ các nước bạn bè của mình phát triển kinh tế, xã hội". Trung Quốc đang là nhà đầu tư và nhà viện trợ lớn nhất của Campuchia hiện nay - PV.

Pou Sothirak, giám đốc điều hành Viện Hòa bình và hợp tác Campuchia thì bình luận, ngày Hiến pháp nên được xem như cam kết của Trung Quốc để trở thành quốc gia có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng quốc tế. Điều này gửi một thông điệp mạnh mẽ ra thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc hiện đại là "chân thành và sẵn sàng nắm chắc nguyên tắc dân chủ và pháp quyền."

Joseph Matthews, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đại học Asia Euro tại Phnom Penh bình luận, cuộc chiến chống tham nhũng Trung Quốc tiến hành gần đây cho thấy Bắc Kinh muốn cải thiện hình ảnh của mình như một quốc gia minh bạch và có trách nhiệm, được điều chỉnh bởi các quy tắc của pháp luật.

Hồng Thủy