Quân đội Mỹ, Philippine nã pháo trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013

18/10/2012 16:26 Lê Dũng (theo AP,US Army)
(GDVN) - Ngày 10/10/2012 vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc tập trận đổ bộ quy mô giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang của Philippines mang tên Đổ bộ 2013/Phiblex 2013, hoạt động bắn pháo hỏa lực thật đã được tiến hành. Phía quân đội Mỹ và Philippines đã cùng nhau trao đổi về việc vận hành các khẩu đội bích kích pháo M777 (Mỹ sản xuất). Địa điểm diễn ra cuộc diễn tập là khu vực Pháo đài Magsaysay ở thành phố Palayan Neuva Ecija, Philippines.
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Quân đội Mỹ, Philippine sử dụng pháo hạng nặng trong tập trận Đổ bộ 2013/Phiblex 2013
Lê Dũng (theo AP,US Army)