Quân đội Nga qua những hình ảnh đẹp (P1)

19/02/2012 20:04 Giaoduc.net.vn
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động của các đơn vị thuộc các lực lượng Hải, Lục, Không quân của Quân đội Liên Bang Nga.
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Quân đội Nga
Giaoduc.net.vn