Quốc hội bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Phó Chủ tịch nước

08/04/2016 14:57 Theo Báo Chính phủ
(GDVN) - Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIII tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Sáng 8/4, sau khi nghe đại diện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số đại biểu 494, số đại biểu có mặt 490, số phiếu phát ra 490, số phiếu thu về 490. 

Từ trái qua phải: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí. (Ảnh Daibieunhandan.vn)

Với 450/489 phiếu hợp lệ (91,09% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành bầu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay đồng chí Nguyễn Thị Doan.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước với tỷ lệ 94,74% đại biểu Quốc hội tán thành.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959; quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng;

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Với 316/490 phiếu hợp lệ (63,97% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội tán thành bầu đồng chí Lê Minh Trí – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thay đồng chí Nguyễn Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao với tỉ lệ 76,11% Đại biểu Quốc hội tán thành.

Đồng chí Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán TP. Hồ Chí Minh; trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 472/490 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Hoà Bình – Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay đồng chí Trương Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Theo Báo Chính phủ