Tập Cận Bình "chỉnh phong" QĐ: Loại hết thư ký riêng của các chỉ huy

06/11/2013 07:36 Hồng Thủy
(GDVN) - Tất cả các sĩ quan chỉ huy, các cơ quan đơn vị đang sử dụng phòng ốc vượt tiêu chuẩn đều phải cam kết sẽ trả lại quân đội. Toàn bộ hệ thống xe việt dã đang sử dụng cố định của các đơn vị được đưa vào quản lý tập trung, bãi bỏ toàn bộ các chức danh thư ký riêng cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân và cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình thăm và kiểm tra một đơn vị quân đội Trung Quốc.

Tân Hoa Xã ngày 6/11 đưa tin, gần đây các đơn vị trong toàn quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề dân chủ, triển khai phê bình và tự phê bình.

Các tổ chức đảng của đảng Cộng sản Trung Quốc trong lực lượng vũ trang được yêu cầu học tập tinh thần các bài phát biểu của Tập Cận Bình về xây dựng lực lượng vũ trang.

Trước các kỳ sinh hoạt học tập này, các đơn vị trong quân đội Trung Quốc đã đồng loạt triển khai chỉ thị chấn chỉnh tác phong trong lực lượng vũ trang do ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy trung ương ký với yêu cầu trong sinh hoạt phải nói cho rõ, khai cho hết, lập tức thay đổi, nói đi đôi với làm.

Đặc biệt, tất cả các sĩ quan chỉ huy, các cơ quan đơn vị đang sử dụng phòng ốc vượt tiêu chuẩn đều phải cam kết sẽ trả lại quân đội. Toàn bộ hệ thống xe việt dã đang sử dụng cố định của các đơn vị được đưa vào quản lý tập trung, bãi bỏ toàn bộ các chức danh thư ký riêng cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân và cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành các công việc này, tất cả các đầu mối trong quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc phải tổng hợp báo cáo tình hình tự kiểm tra, tự rà soát, tự điều chỉnh, tự sửa chữa và gửi về Quân ủy trung ương.
Hồng Thủy