Thanh Hóa chi gần 55 tỷ đồng để tinh giản biên chế 466 người

12/07/2017 07:29 XUÂN QUANG
(GDVN) -Tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt này là 466 người. Trong đó, khối hành chính 73 người; khối sự nghiệp 379 người; khối Đảng, đoàn thể 14 người.

Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 6/7/2017 về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: truyenhinhthahhoa.vn.

Tổng số kinh phí sẽ chi để thực hiện tinh giản biên chế lên tới gần 55 tỷ đồng áp dụng cho 466 người (khối hành chính 73 người; khối sự nghiệp 379 người; khối Đảng, đoàn thể 14 người).

Trong đó, hơn 53,5 tỷ đồng giành cho 451 người về hưu trước tuổi; hơn 32,8 triệu đồng cho 1 người chuyển sang làm việc ở cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; hơn 1,3 tỷ đồng giành cho 14 người thôi việc ngay.

Được biết, nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP do Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện cho 465 người và nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng một đối tượng còn lại được trích 113,9 triệu đồng từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này, thực hiện các thủ tục tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy đinh của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tinh giản biên chế 6 trường hợp với tổng số kinh phí thực hiện là 468,1 triệu đồng.

XUÂN QUANG