Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội 2019

16/07/2019 13:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản số 2561/TB-BHXH thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2019.

Theo đó, các chức danh thi tuyển bao gồm: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh; 01 Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh phụ trách lĩnh vực Khai thác và phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin; 01 Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh phụ trách lĩnh vực Giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; 1 Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận phụ trách lĩnh vực Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Công nghệ thông tin và Văn phòng.

Các nội dung liên quan đến quy định thi tuyển như đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được quy định cụ thể tại các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung thi được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn), Báo Bảo hiểm xã hội (http://baobaohiemxahoi.vn) từ ngày 16/7/2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 16/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Thời gian thẩm định hồ sơ từ ngày 5/8/2019 đến ngày 15/8/2019.

Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 26/8/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi dự kiến ngày 28/8/2019 tại Trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 7 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (ngoài bì hồ sơ đề nghị ghi rõ đăng ký chức danh thi tuyển).

Xem chi tiết Thông báo số 2561

Trúc Diệp