Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm Viện Khoa học và công nghệ quân sự

26/01/2013 09:10 Theo QĐND
(GDVN) -Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao chất lượng các sản phẩm của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nghiên cứu, chế tạo.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác tham quan thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện do Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự nghiên cứu sản xuất.

Ngày 25-1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Sau khi tham quan các sản phẩm nghiên cứu của Viện và nghe Đảng ủy, chỉ huy Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ những năm qua, nhất là năm 2012, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt bậc của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao chất lượng các sản phẩm của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nghiên cứu, chế tạo.

Tổng tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí nhấn mạnh, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo; vươn lên làm chủ công nghệ và tiến tới tự nghiên cứu, sản xuất được vũ khí trang bị; bám sát thực tiễn và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng điểm phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu;

chú trọng xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, phát huy hiệu quả đầu tư các phòng thí nghiệm; nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao; đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD đi vào chiều sâu vững chắc, trước mắt là triển khai tốt nhiệm vụ năm 2013, tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, vui tươi, lành mạnh, kỷ luật, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo QĐND