Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Học viện Chính trị

22/10/2011 20:08 Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc 60 năm qua, Học viện đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt.
Sáng 22-10, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (25-10-1951/25-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng của Học viện…

Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc Học viện đã báo cáo với Tổng bí thư về quá trình hình thành và những thành quả đạt được trong thời gian qua của học viện. Tháng 7-1951, nhằm bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nghiệm vụ, Tổng Quân uỷ quyết định thành lập Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay) và cử đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm giám đốc, đồng chí Võ Hồng Cương làm Phó giám đốc trực tiếp phụ trách nhà trường. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị đã trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội và của quốc gia.

Học viện Chính trị đón Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm
Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ chính trị, giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cho các cơ quan, đơn vị, nhà trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài cuân đội. Lớp lớp cán bộ được đào tạo từ Học viện đã và đang thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội về chính trị.

Nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, phát triển lên những cương vị lãnh đạo, chỉ huy cao cấp, nhiều đồng chí đã được tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý cùng nhiều phần thưởng của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương trao tặng…

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Học viện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc 60 năm qua, Học viện đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, đào tạo cho Đảng và quân đội hàng vạn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, hoạt động trên khắp các lĩnh vực của xã hội, thực hiện tốt chức trách được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cùng với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện.

Học viện thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng Học viện chính quy, xứng đáng là một trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của quân đội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành về các mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng bí thư khẳng định: “Với những thành tích đó, Học viện Chính trị xứng đáng được nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân uỷ Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được trong 60 năm qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Nhà truyền thống của Học viện Chính trị
Để gợi mở cho Học viện Chính trị nghiên cứu, tìm ra những giải pháp, phương pháp đúng đắn trong nghiên cứu, giảng dạy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những điểm cơ bản về tình hình trong nước cũng như thế giới hiện nay. Sự biến chuyển nhanh của thế giới cũng như những nguy cơ, tiềm ẩn của nên kinh tế thế giới; những xu thế lớn. ,

Tình hình kinh tế-xã hội trong nước tuy đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhưng vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù định tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” tăng cường sử dụng các biện pháp "tấn công mềm", tập trung làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, quân đội; xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra: với vị thế quan trọng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của Quân đội, hơn ai hết Học viện Chính trị càng phải nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình. Đặc biệt, Học viện cần tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV, cũng như các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng vào quá trình huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để không ngừng phát triển nghệ thuật quân sự và văn hoá quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình công tác, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học về nghệ thuật quân sự, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách. Trước hết, Học viện cần tự xây dựng mình vững mạnh về chính trị, mẫu mực về sự kiên định lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, phát huy truyền thống "Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ" mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đã dày công vun đắp. Học viện cần phấn đấu để ngang tầm và xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp cao, một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn chuyên sâu hàng đầu của Quân đội và của quốc gia. Học viện cần thể hiện được bản sắc riêng của một nhà trường đào tạo cán bộ chính trị của Quân đội, nắm bắt được những thành tựu tiên tiến về khoa học giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cho toàn quân.

Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần được đẩy mạnh hơn nữa và phục vụ tốt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; cung cấp các dự báo và cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự cho các nước bạn, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ quân đội hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em.

Ba là, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, đòi hỏi các đồng chí phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ trí tuệ cao và một tinh thần dũng cảm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cần chủ động nghiên cứu,

nắm chắc các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những thực tiễn sinh động của cuộc sống; hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để trực tiếp viết bài đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, lãnh đạo của Học viện Chính trị
Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực như phương hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của Học viện đã đề ra. Quán triệt tư tưởng, quan điểm Đại hội XI của Đảng vào xây dựng Đảng bộ Học viện nhằm xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với tầm vóc và vị thế của Học viện, với sự tin tưởng của Đảng và quân đội.

Trong xây dựng Đảng bộ và xây dựng Học viện, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân và toàn Học viện. Đồng thời duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý và phục vụ tốt, chính quy tốt, kỷ luật nghiêm", làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy Học viện phát triển vững chắc.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, gắn bó giữa Học viện với Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hà Nội nói chung, trực tiếp là với quận Hà Đông. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chính trị, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động lớn, gắn xây dựng môi trường văn hoá sư phạm trong sạch, lành mạnh với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn đóng quân.


Theo báo Quân Đội Nhân Dân