Trung Quốc khai mạc hội nghị Trung ương 3, an ninh được thắt chặt

09/11/2013 07:40 Hồng Thủy
(GDVN) - Kỳ họp lần này được xem như sẽ định hình cho hướng đi của nền kinh tế Trung Quốc trong 10 năm tiếp theo.

Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Khoảng 400 đại biểu Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay tề tựu tại Bắc Kinh tham dự kỳ họp Trung ương 3 kéo dài 4 ngày trong điều kiện an ninh được thắt chặt.

Hội nghị Trung ương 3 được chờ đợi như một cơ hội cải cách kinh tế. Trong 30 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc, các kỳ hội nghị Trung ương 3 thường có vai trò qua trọng.

Năm 1978, tại hội nghị Trung ương 3 Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu chương trình cải cách mở cửa làm thay đổi hẳn diện quốc gia này. Hội nghị Trung ương 3 năm 1993 là thời kỳ Chu Dung Cơ đưa ra phương châm xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Trung ương 3 năm nay, Trung Quốc đang đứng trước thời điểm quan trọng về cải cách thể chế kinh tế, dự trữ ngoại hối đi đôi với việc giải quyết các hệ quả do phát triển nóng gây ra như ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giảm phát, dân số già, khoảng cách dàu nghèo đang gia tăng.

An ninh được thắt chặt đặc biệt tại Bắc Kinh trong 4 ngày diễn ra hội nghị Trung ương 3.

Kỳ họp lần này được xem như sẽ định hình cho hướng đi của nền kinh tế Trung Quốc trong 10 năm tiếp theo.

An ninh đã được thắt chặt tại Bắc Kinh trong thời điểm trước, trong và sau hội nghị Trung ương sau 2 vụ khủng bố liều chết tại quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 và những vụ nổ liên tiếp trước trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây hôm 6/11.
Hồng Thủy