Về báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế của Mỹ

15/09/2011 06:46 Nguyễn Hường (theo MOFA)
(GDVN) - Phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam trong báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế.

Ngày 14/9/2011, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu trong “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế giai đoạn từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị

“Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho giai đoạn từ tháng 7/2010  đến tháng 12/2010, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này,  vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.”
Nguyễn Hường (theo MOFA)