VIDEO: Con trai Bạc Hy Lai nói về tuổi thơ của chính mình

25/04/2012 19:25 Hồng Thuỷ - Kiều Oanh
(GDVN) - "Tôi mong có một ngày được là chính mình, chỉ là Bạc Qua Qua", anh chàng thanh niên lúc đó mới 21 tuổi chia sẻ, "Tôi hy vọng rằng, sau này đi đâu người ta sẽ giới thiệu: Ông Bạc Hy Lai là cha của Bạc Qua Qua, chứ không phải tôi là con trai của ông Bạc Hy Lai".
Hồng Thuỷ - Kiều Oanh