Video: Nga thử nghiệm hai loại vũ khí mới

16/09/2013 12:24 Quân Cơ
(GDVN) - Ngày 14/9/2013, tại trường bắn Prudboy ở khu vực Volgograd, quân đội Nga đã tiến hành bắn thử nghiệm phiên bản hỏa lực giàn Pinocchio phiên bản nâng cấp với tầm phóng được cải thiện thêm 6 km.

Tất cả các mục tiêu giả định đã bị hỏa lực Pinocchio tiêu diệt. Bên cạnh đó, cũng tại khu vực Volgograd, quân đội Nga cũng đã tiến hành bắn thử nghiệm đối với loại hỏa lực vác vai thế hệ mới với tên gọi là Bee-M.


Quân Cơ