Video: Nữ cảnh sát Dubai cưỡi Ferrari đi tuần

30/04/2013 13:49 Theo BBC
Loại Ferrari FF có tốc độ tối đa tới 334km/h, đáng giá khoảng 300.000 đô la Mỹ, được Dubai dành riêng cho nữ cảnh sát đi tuần ở các khu đông khách du lịch.