Xem máy bay huấn luyện L-39 nhả đạn, ném bom oanh tạc mục tiêu

20/10/2012 16:24 Lê Mai (theo Obrany/SD)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại quá trình huấn luyện khoa mục oanh tạc mục tiêu mặt đất của các phi công điều khiển chiến đấu cơ huấn luyện L-39 của Không quân Slovakia. Tiêm kích huấn luyện L-39 (Aero L-39 Albatros) là một chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Cộng hoà Séc (Tiệp Khắc cũ) vào những năm cuối cùng của thập niên 60.
L-39 cất cánh lần đầu ngày 4 tháng 11 năm 1968, và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Xô viết, Tiệp Khắc, và tất cả các nước thuộc Khối Warszawa (ngoại trừ Ba Lan, nước này sử dụng loại máy bay phản lực thế hệ đầu tiên TS-11 Iskra của họ) từ năm 1971 trở về sau.
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Tiêm kích huấn luyện Aero L-39 Albatros
Lê Mai (theo Obrany/SD)