Xem người nhái của Hải quân Đức diễn tập quét mìn

04/12/2011 20:17 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động tập chiến thuật quét mìn của các binh sỹ và lực lượng người nhái trên tàu mang số hiệu1458 Hải quân Đức thời gian gần đây.
Lê Mai (tổng hợp)