Xem oanh tạc, vận tải cơ, trực thăng vũ trang Nga phô diễn sức mạnh

17/07/2012 21:59 Nguồn: Eugene Bugakov/livejournal/GDQP
(GDVN) - Cập nhật những hình ảnh mới nhất ghi lại những hoạt động gần đây của các đơn vị thuộc Không quân Nga, nơi được trang bị các máy bay oanh tạc Tu-22M3, vận tải cơ Il-78, trực thăng vũ trang dòng Mi. >> Cập nhật thông tin từ Facebook.
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 Bear
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Vận tải cơ hạng nặng  Il-78
Mi-24, Mi-17
Mi-24
Mi-28N
Mi-28N
Nguồn: Eugene Bugakov/livejournal/GDQP