Bí ẩn: Rồng ngự trên các đồ vật cổ độc đáo nhất ở Việt Nam (P2)

Bạn đọc

Khánh Huyền/VNE

(GDVN) - Hàng trăm hiện vật cổ có hình tượng rồng ngự trên bùa đeo, cột đá, chân đèn, cánh cửa, đỉnh, lư, võng... được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Rồng ngự trên chụp tóc Hoàng hậu bằng vàng. (Văn hóa Chămpa thế kỷ 17-18).

Rồng trên bàn đạp yên ngựa bằng đồng, triều Lê Trung Hưng thế kỷ 17-18.

Đầu võng trang trí rồng thú Makara và rắn Naga, văn hóa Chămpa thế kỷ 17-18.

Trên quai võng đồng triều Trần thế kỷ 13-14 (Đông Triều, Quảng Ninh) có chạm nổi hình rồng.

Rồng chầu trên lư hương, triều Nguyễn (1802-1945).

Ấm trang trí rồng sen, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.

Rồng trên kiến trúc đất nung, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.

Lư hương trang trí tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.

Rồng trên bát gốm hoa lam, triều Lê Sơ, Mạc, thế kỷ 15-16, tại Hội An, (Quảng Nam).

Đỉnh gốm men rạn trang trí rồng và nghê, triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736).

Rồng trang trí trên đỉnh bạc triều Nguyễn, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916).

Rồng trên chuông Vân Bản bằng đồng, thế kỷ 13-14 tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Khánh Huyền/VNE
Từ khóa :
Bí ẩn: Rồng ngự trên các đồ vật cổ độc đáo nhất ở Việt Nam (P2)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác