Được quan tâm

Chiến lược cơ tàng hình B2 Spirit giá 359 USD

Giáo dục Quốc phòng

(GDVN) - Mô hình máy bay điều khiển từ xa sử dụng năng lượng pin, phỏng theo chiến lược cơ tàng hình hiện đại nhất của Không lực Hoa Kỳ - B2 Spirit.

Giá của mô hình bay này được bán tại thị trường Mỹ là 359 USD.

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

B2 Spirit

Từ khóa :
chiến lược , mô hình , usd , Mỹ , thị trường , B2 Spirit
Chiến lược cơ tàng hình B2 Spirit giá 359 USD
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác