Chùm ảnh: Chơi mô hình máy bay thu hút cả già lẫn trẻ

Giáo dục Quốc phòng

(GDVN) – Là một môn giải trí khoa học thu hút sự đam mê của nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau trên khắp thế giới.

(GDVN) - Chơi mô hình động nói chung và chơi máy bay bay mô hình nói riêng là một môn giải trí khoa học thu hút sự đam mê của nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau trên khắp thế giới.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='8604,8589,8553,8473,7895,8512,8499,8562,8555,8497,8475,8448,8441,8445,8440,8567,7613'}

Bình Nguyên (tổng hợp)

alt


 

 

 

 

Từ khóa :
Chùm ảnh , Chơi mô hình , máy bay , thu hút , cả già , lẫn trẻ.
Chùm ảnh: Chơi mô hình máy bay thu hút cả già lẫn trẻ
Tin khác