Công bố hàng loạt sai phạm tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị: Kiểm điểm và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tại Công ty Mẹ và đơn vị thành viên liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nêu trong phần kết quả thanh tra. Trong quá trình kiểm điểm đặc biệt chú ý đến các sai phạm trong đầu tư mua sắm và đầu tư tài chính, những sai phạm cụ thể tại Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI).

Mỗi dự án chậm tiến độ hơn 8 tháng

Sáng nay (19/7), ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng thanh tra Chính phủ đã ký ban hành kết luận số 1639/TB-TTCP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đối với quản lý, sử dụng vốn và tài sản, VNPT bàn giao vốn điều  lệ cho VNPost chưa đúng  thời gian quy định 796  tỷ  đồng;  trong  đó,  việc  xác  định  giá  trị  chênh  lệch  253,818  tỷ  đồng  của Công  ty dịch vụ  tiết kiệm Bưu điện (VPSC) sau khi đánh giá  lại  trong  tổng số 6.576 tỷ đồng vốn điều lệ VNPT đã bàn giao cho VNPost là chưa phù hợp do tài sản  của  Công  ty  VPSC  thuộc  VNPost  (theo  báo  cáo  của  VNPT  đến  ngày 18/12/2012 đã chuyển giao đủ vốn điều lệ cho VNPost ). 

VNPT chậm nộp quỹ VTCI 73,344  tỷ đồng  (sau khi kết  thúc  thanh  tra, ngày 21/9/2012, VNPT đã nộp đủ 73,344  tỷ đồng); chưa xác định số phải nộp Quỹ năm 2011 và 2012, riêng Công ty VMS đã trích vượt chi phí nộp quỹ VTCI đến năm 2011 193,721 tỷ đồng và chưa nộp năm 2011 496,645 tỷ đồng.

Thanh tra Chỉnh phủ nêu rõ nhiều sai phạm cần phải được xử lý nghiêm minh tại VNPT.

Về quản lý  đầu tư và mua sắm tài sản: Trong giai đoạn từ năm 2006 – 2011, VNPT đã triển khai thực hiện một số lượng dự án đầu tư lớn, quá trình thực hiện có nhiều dự án thay đổi mà chủ yếu  là  tăng tổng mức đầu  tư; chậm  tiến độ,  trung bình  thời gian chậm của mỗi dự  án  là  8,7  tháng, dẫn  đến  tăng chi phí  đầu  tư, giảm  hiệu  quả  sử  dụng  vốn; chậm quyết toán vốn đầu tư, nhất là các dự án mua sắm thiết bị lớn.

Tại một số dự án cụ thể: Do việc chưa khảo sát, tính toán đến thực tế, khả năng phát triển và ảnh hưởng của mạng di động cũng như sức cạnh tranh của các mạng thuê bao khác; việc đánh giá xu hướng phát triển của thị trường viễn thông chưa tốt, chưa đánh giá đúng, sát về xu hướng thay đổi công nghệ, xu hướng giảm giá cước viễn thông chung trên các mạng; quá trình thực hiện đầu tư chưa tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư... dẫn đến một  số vật  tư,  thiết bị mua về không  sử dụng hết, kinh doanh khai  thác kém hiệu quả, phải dừng đầu tư, gây lãng phí, thiệt hại về vốn như: dự án cáp đồng còn tồn kho vật  tư cáp các  loại  trị giá 70,497 tỷ đồng; dự án Cityphone lỗ và tài sản không khấu hao hết tổng cộng 168,522 tỷ đồng.

Dự án 3000 tỷ đồng, chậm tiến độ 10 năm

Dự án đầu tư tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam với tổng mức đầu tư gần 3000 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản đã chậm tiến độ gần10 năm. Nguyên nhân chủ yếu là: khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thẩm tra, phê duyệt  thực hiện kéo dài  từ năm 2004 đến năm 2007; VNPT chưa  tổ chức thực hiện đúng các yêu cầu quy định, sau nhiều lần đôn đốc của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Đại sứ quán Nhật Bản nhưng dự án vẫn chưa thực hiện  xong  giai  đoạn  đấu  thầu,  làm  ảnh  hưởng  tới  hiệu  quả  của  dự  án  và môi trường đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn ODA.

Ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng thanh tra Chính phủ trả lời về những sai phạm tại VNPT tại buổi họp báo do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng nay. Ảnh: Ngọc Quang

Đối với dự án Vinasat I, II với tổng mức đầu  tư 9.280 tỷ đồng,  tuy  đạt  được mục  tiêu  về  chính  trị  -  xã hội, khẳng định  chủ quyền  của Quốc gia đối với nguồn  tài nguyên  trên quỹ đạo vệ  tinh, đảm bảo yêu cầu về thông tin vệ tinh phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai… nhưng đến thời điểm năm 2011 chưa đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kế hoạch trong dự án được phê duyệt, lỗ vượt dự kiến 329 tỷ đồng. 

Về quản lý đầu tư tài chính dài hạn: Việc đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp ngoài VNPT (chủ yếu là các đơn vị hoạt động kinh doanh  trong  lĩnh vực bưu chính  – viễn  thông): đến thời điểm 31/12/2011, VNPT đã đầu tư góp vốn vào 86 doanh nghiệp với tổng giá  trị 3.273,23  tỷ đồng,  trong đó: 38 doanh nghiệp  thu được 322  tỷ đồng  lợi nhuận với tỷ suất bình quân 15,64%; 28 doanh nghiệp với giá trị đầu tư 196 tỷ đồng nhưng  lợi nhuận  thu được  thấp  (tỷ  suất bình quân  chỉ đạt 3,16%) và  20 doanh nghiệp khác và quỹ với giá trị đầu tư 723,8 tỷ đồng trong thời gian dài (từ 3 đến 5 năm) không thu được lợi nhuận, gây lãng phí vốn đầu tư. 

VNPT chưa thực hiện nghiêm và đầy đủ trình tự, thủ tục theo Nghị định của Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính đối với 11 đơn vị. Đáng lưu ý là các sai phạm, yếu kém trong quản lý tại Công ty Tài chính Bưu điện, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ, mất vốn lớn đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, kết luận.

Căn cứ trên những sai phạm này, Thanh tra chính phủ kiến nghị: Kiểm điểm và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tại Công ty Mẹ và đơn vị thành viên liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nêu trong phần kết quả thanh tra. Trong quá trình kiểm điểm đặc biệt chú ý đến các sai phạm trong đầu tư mua sắm và đầu tư tài chính, những  sai  phạm  cụ  thể  tại Công  ty Tài  chính Bưu  điện, Công  ty Viễn  thông Quốc tế (VTI). 

Xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản về thuế do VNPT và các đơn  vị  thành  viên  chưa  thực  hiện  và  thực  hiện  chưa  đúng  quy  định  trị  giá 105,836 tỷ đồng (trong đó: VAT là 57,772 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 48,064 tỷ đồng);

Giao Bộ Tài chính chủ trì đề xuất giải pháp và xử lý theo thẩm quyền các khoản: Bổ sung vốn điều lệ còn thiếu 2.739 tỷ đồng so với quy định tại Văn bản số 307/VPCP-KTTH ngày 14/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện và chỉ đạo thực  hiện  việc  xử  lý  trách  nhiệm  đối  với  các  cá  nhân,  đơn vị liên quan đến những khuyết điểm và vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ được nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với VNPT thực hiện và chỉ đạo thực hiện xử lý nghiêm  trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra.

Ngọc Quang
Từ khóa :
kinh tế , VNPT , Tổng công ty Bưu chính Việt Nam , Công ty Viễn thông Quốc tế , đầu tư tài chính , Thanh Tra Chính Phủ , chưa , Bộ Thông tin và Truyền thông , mua sắm
Công bố hàng loạt sai phạm tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác