Không thể chỉ giảm giá vé qua trạm BOT

Không thể chỉ giảm giá vé qua trạm BOT
(GDVN) - Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết vấn đề tồn đọng của BOT hiện nay, cần có giải pháp tổng thể, trong đó không loại trừ khả năng đổ vỡ tài chính.

BOT Cai Lậy bao giờ thắng dân?

BOT Cai Lậy bao giờ thắng dân?
(GDVN) - Tình hình BOT Cai Lậy lại nóng trở lại, và người ta thấy, ở đó có một cuộc tranh đấu giữa chủ đầu tư và các tài xế. Ai sẽ thắng?

Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông

Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hiệu quả dự án BOT giao thông.