Nên dạy khởi nghiệp từ bậc học nào?

Nên dạy khởi nghiệp từ bậc học nào?
GDVN- Ngay từ bậc tiểu học, giáo viên đã có thể truyền cảm hứng về khởi nghiệp, tính đổi mới sáng tạo chứ không phải đợi đến bậc phổ thông hay đại học.

Chốt lịch thi kỹ năng nghề quốc gia

Chốt lịch thi kỹ năng nghề quốc gia
GDVN- Bên lề cuộc thi còn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, tuyển sinh hướng nghiệp, trình diễn các nghề tương lai với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Khởi nghiệp trong 54 giờ

Khởi nghiệp trong 54 giờ
(GDVN) - Trong vòng chỉ 54 giờ, người tham gia có cơ hội trải qua tất cả các giai đoạn của một quá trình khởi nghiệp từ việc trình bày ý tưởng, tìm kiếm thành viên...