Công khai doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết

Kinh tế

Trinh Phúc

(GDVN) - Hiện nay, có 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ công khai danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Hiện vẫn còn 730 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng không chịu đưa lên sàn chứng khoán (ảnh minh họa - nguồn tapchitaichinh).

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch;

Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 26/6/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Cổ phần hóa doanh nghiệp , Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước , Vương Đình Huệ
Công khai doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác