Yêu cầu theo dõi chính sách thuế chuyển lợi về nước và thương mại bảo hộ

Kinh tế

Đỗ Thơm

(GDVN) - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ sau khuyến nghị của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình thực hiện chính sách thuế chuyển lợi về nước và chính sách thương mại bảo hộ của Hoa Kỳ để đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Văn bản số 4189/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc triển khai khuyến nghị của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thực hiện chính sách thuế chuyển lợi về nước và chính sách thương mại bảo hộ của Hoa Kỳ để đánh giá các tác động, ảnh hưởng của chính sách này đến kinh tế, đầu tư, thương mại của nước ta và đề xuất giải pháp xử lý cho phù hợp, kịp thời.

 

Đỗ Thơm
Từ khóa :
tổ tư vấn kinh tế , thủ tướng , thương mại , chính sách bảo hộ
Yêu cầu theo dõi chính sách thuế chuyển lợi về nước và thương mại bảo hộ
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác