Hoàng Thu Hải, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (224)

(GDVN) -Hoàng Thu Hải, hiện đang học năm 3 ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Dân lập Hải Phòng
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đang tải tin...