Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271)

21/06/2012 10:16
(GDVN) - Đặng Thị Hồng Nhung đến từ An Giang và hiện đang là sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 1
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 2
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 3
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 4
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 5
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 6
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 7
Đặng Thị Hồng Nhung, An Giang, Đại học Đồng Tháp (2271) ảnh 8