Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265)

21/06/2012 09:45
(GDVN)- Nguyễn Thị Thu Hiền đến từ Hưng Yên, hiện đang là sinh viên trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265) ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265) ảnh 2
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265) ảnh 3
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265) ảnh 4
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hưng Yên, CĐ Công nghiệp Hưng Yên (2265) ảnh 5