Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267)

21/06/2012 09:55
(GDVN)- Huỳnh Thị Mai Trinh đến từ Đồng Tháp, hiện đang là sinh viên trường ĐH Đồng Tháp. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 1
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 2
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 3
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 4
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 5
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 6
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 7
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 8
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 9
Huỳnh Thị Mai Trinh, Đồng Tháp, ĐH Đồng Tháp (2267) ảnh 10