Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại

30/04/2012 19:17
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Rắn hổ mang chúa nuốt chửng rắn boomslang - loài rắn độc châu Phi nổi tiếng.
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 1
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 2
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 3
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 4
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 5
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 6
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 7
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 8
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 9
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 10
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 11
Cận cảnh rắn hổ mang chua ăn thịt đồng loại ảnh 12
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)