Ngăn chặn phát sinh tệ nạn mại dâm

29/12/2015 14:41
THỤY MIÊN
(GDVN) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục ngăn chặn phát sinh, giảm dần số đối tượng mại dâm hiện có; tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống tệ nạn xã hội gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp như phát tờ rơi, in tài liệu, xây dựng các cụm panô, áp phích, khẩu hiệu đặt tại các khu vực trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh phòng chống mại dâm, các chỉ thị, nghị định của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và phòng chống mại dâm trong tình hình mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mại dâm, kịp thời đề xuất biểu dương những gương người tốt, việc tốt, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy vai trò tự giác trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về mại dâm. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội; đấu tranh, triệt xóa kịp thời các băng, ổ, nhóm, đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt xóa đường dây, tụ điểm hoạt động mại dâm mới phát sinh, kiên quyết giữ vững địa bàn “sạch” về mại dâm.

Thực hiện các biện pháp ngăn chặn từ xa, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm chắc số người hoạt động mại dâm, phân loại cụ thể, lập hồ sơ đưa số đối tượng này vào diện quản lý, theo dõi, phối hợp với địa phương, gia đình, giáo dục tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện, điều trị các bệnh xã hội, tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng mại dâm.
 
Xây dựng mô hình hỗ trợ, giảm tổn thương và phòng chống lây nhiễm HIV, mô hình trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; tiếp tục duy trì và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Từng xã, phường, thị trấn có biện pháp quản lý chặt chẽ, ký cam kết trách nhiệm không vi phạm tệ nạn mại dâm, ma túy. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội công tác xã hội tình nguyện ở 112 xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả (Theo Báo Phú Yên)

THỤY MIÊN