"66/528 vụ khiếu nại tố cáo 'rất phức tạp' chưa được giải quyết"

29/05/2013 12:51 Mai Nguyễn
(GDVN) - Báo cáo Quốc hội ngày 29/5, Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, các cơ quan nhà nước đã tiếp 498.540 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đến ngày 15/5/2013, cả nước đã giải quyết 462/528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hiện nay còn 66/528 vụ việc (12,5%) chưa được giải quyết dứt điểm.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh,

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, các cơ quan nhà nước đã tiếp 498.540 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, với 5.378 đoàn đông người; tiếp nhận, xử lý 175.261 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2012 so với năm 2011 giảm về số lượng đơn thư và số vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhưng số lượt đoàn đông người tăng. Nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (khiếu nại việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; khiếu nại tranh chấp đất đai; khiếu nại đòi lại đất cũ), chiếm 77,51% tổng số đơn khiếu nại.

Số còn lại là các vụ việc khiếu nại về nhà ở, chính sách người có công, bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự... Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 93,7%, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội... 

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2012 có 384.992 lượt khiếu nại, tố cáo với 4.533 đoàn đông người. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, xử lý 136.643 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó Thanh tra Chính phủ xử lý 13.860 trường hợp; Các bộ, ngành tiếp nhận, xử lý 19.099 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Các địa phương xử lý 103.684 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong 4 tháng đầu năm 2013, các cơ quan nhà nước đã tiếp 113.548 lượt công dân, với 845 đoàn đông người, 58.804 vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, xử lý 38.618 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Chính phủ đã xử lý 4.648 đơn; các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận, xử lý 33.970 đơn thư… Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Chính phủ kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết 11 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt đến ngày 15/5/2013, cả nước đã giải quyết 462/528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hiện nay còn 66/528 vụ việc (12,5%) chưa được giải quyết dứt điểm. Thanh tra Chính phủ đánh giá đây là những vụ việc rất phức tạp, nhiều liên quan đến cơ chế, chính sách, cần phải có thời gian nghiên cứu đầy đủ và thống nhất cao giữa các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết, khôi phục quyền lợi và hỗ trợ cho công dân 316,29 tỷ đồng; 33,27 ha đất sản xuất; 0,78 ha đất ở; 24 nền nhà tái định cư… tập trung ở một số địa phương như: Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Kom Tum, Bình Phước, Bạc Liêu, Kiên Giang, Tây Ninh…

Mai Nguyễn