Alligator Gar, thủy quái mõm dài ở miền Đông nước Mỹ

22/02/2012 16:08 Giaoduc.net.vn
(GDVN) - Ở miền nam nước Mỹ tồn tại một loài cá có vẻ ngoài kỳ dị như một sản phẩm được lai tạo giữa cá sấu châu Mỹ và loài cá bình thường có tên gọi là Alligator Gar.Alligator Gar đã tồn tại trên Trái Đất trong 100 triệu năm qua và hiện sống rong ruổi trong những con sông, suối ở khắp miền đông nam nước Mỹ.
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Cá sấu mõm dài Alligator Gar
Giaoduc.net.vn