Ảnh: Bắt cá trắm đen to bằng người lớn khi hồ xả lũ

09/10/2013 10:15 Hồng Thủy
(GDVN) - Hàng đàn cá lớn trong hồ theo dòng nước xả lũ chảy ra ngoài khiến rất nhiều người dân sống trong vùng tìm tới bắt cá. Khoảng 200, 300 người dân đã sử dụng các loại ngư cụ khác nhau bắt được rất nhiều cá trắm và cá mè, trong đó có một con cá trắm đen "khủng" to bằng người lớn.

Con cá trắm đen dài hơn 1 sải tay.

Do ảnh hưởng của cơn bão Fitow, gần đây trên địa bàn Đài Châu tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc liên tục có mưa lớn khiến nước hồ Trường Đàm khu Hoàng Nham dâng cao buộc giới chức địa phương này phải xả lũ lần đầu tiên sau 6 năm.

Hàng đàn cá lớn trong hồ theo dòng nước xả lũ chảy ra ngoài khiến rất nhiều người dân sống trong vùng tìm tới bắt cá. Khoảng 200, 300 người dân đã sử dụng các loại ngư cụ khác nhau bắt được rất nhiều cá trắm và cá mè, trong đó có một con cá trắm đen "khủng" to bằng người lớn.

Tuy nhiên do nguy hiểm rình rập nên cảnh sát địa phương đã phải có mặt tại hiện trường để duy trì trật tự  và đề phòng tai nạn.

Con cá trắm đen "khủng" sau khi được lôi lên bờ.
3 người lớn mới cho được con cá trắm đen "khủng" vào trong bao.
Dân Trung Quốc đua nhau ra bắt cá sau khi hồ xả lũ.
Con cá trắm đen to bằng người lớn được 2 thanh niên khiêng về.
Dân địa phương xúm lại xem trắm đen "khủng".
Đo mình cá.


Hồng Thủy