Ảnh: Bích kích pháo 122 mm PCL-09 của Lục quân Trung Quốc

03/01/2012 21:12 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Bích kích pháo 122 mm PCL-09 là một trong những loại hoả lực mặt đất mạnh và mới nhất của Lục quân Trung Quốc. Pháo PCL-09 được so sánh với loại pháo tự hành Caesar của Pháp và Thuỵ Điển.
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Bích kích pháo 122 mm PCL-09
Lê Mai (theo Mil)