Ảnh: Cảnh sát vũ trang Trung Quốc huấn luyện chiến đấu

05/06/2012 08:18 Hồng Thủy
(GDVN) - Cảnh sát vũ trang là một lực lượng đặc biệt đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp từ Quân ủy trung ương và chính phủ Trung Quốc. Được thành lập tháng 6/1982, cảnh sát vũ trang Trung Quốc chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia, duy trì ổn định, trật tự an toàn xã hội. Mỗi tỉnh, thành, ngoài lực lượng quân đội, công an, lực lượng cảnh sát vũ trang là thành phần quan trọng đặc biệt. Trung Quốc đặc biệt coi trọng hoạt động huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng này, thường xuyên tổ chức diễn tập bắn đạn thật, cơ động chống khủng bố, rèn luyện thể lực cũng như kỹ chiến thuật cho cảnh sát vũ trang. Trong tháng 5, lực lượng cảnh sát vũ trang tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã triển khai hoạt động rèn luyện binh lính trong điều kiện khá khắc nghiệt để nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng này.
Huấn lyện khả năng vượt chướng ngại vật - tường lửa
Huấn luyện binh lính vượt tường lửa
Lực lượng cảnh sát vũ trang Sơn Tây, Trung Quốc tập chiến thuật
Diễn tập chống khủng bố
Diễn tập chống khủng bố, truy tìm tội phạm
Điều kiện huấn luyện khắc nghiệt góp phần nâng cao khả năng tác chiến cho lực lượng này
Tổ đặc nhiệm chống khủng bố
Chiến thuật yểm trợ, xung phong
Trang bị của cảnh sát vũ trang Trung Quốc
Vượt chướng ngại vật
Vượt chướng ngại vật
Đặc nhiệm chống khủng bố "đổ bộ"
Huấn luyện khả năng leo dây
Thiết bị, khí tài dò bom mìn
Cơ động vượt sông
Hồng Thủy