Ảnh hiếm về phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 (P9)

23/08/2012 07:58 Vũ Vũ (Tổng hợp)
(GDVN) - Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống... của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta nhiều năm trước.
"The Mui" (cách ghi của người Pháp), người vợ thứ hai của cả Rinh, con nuôi của Hùm thiêng Yên Thế - Đề Thám, 1901.
The Mui, vợ cả Rinh khi bị thực dân Pháp bắt giữ.
Chân dung một phụ nữ Bắc bộ.
Con gái Bắc kỳ.
Phụ nữ người Đáp Cầu, Bắc Ninh.

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20 đội nón quai thao, mặc áo tứ thân.
Phụ nữ Bắc bộ, Việt Nam.
Phụ nữ Bắc bộ, Việt Nam.

Phụ nữ Bắc bộ, Việt Nam.
Cô gái Bắc bộ trước gương.
Phụ nữ Bắc bộ với nón quai thao.
Phụ nữ Hà Nội.
Vũ Vũ (Tổng hợp)