Ảnh hiếm về phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20 (P10)

25/08/2012 13:13 Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Hình ảnh do người Pháp ghi lại thể hiện khá rõ diện mạo, trang phục, đời sống... về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20...
Một phụ nữ người miền Bắc, Việt Nam.
Phụ nữ Mán ở Bảo Hà, Bảo Lộc, tỉnh Lào Cai.
Phụ nữ gánh gạo trên đường đến chợ.
Một cô gái trẻ người miền Bắc năm 1900.
Những người phụ nữ trẻ miền Bắc Việt Nam.

Một phụ nữ nhà giàu người Hải Phòng.
Một cô gái Hải Phòng hút điếu bát. Ảnh chụp năm 1906.
Phụ nữ đi chợ về.
Những cô gái miền Bắc.
Hai cô gái trẻ người miền Bắc, 1912.
Ảnh phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống, 1926. Ảnh. Corbis.
Long Hy (Tổng hợp)