Ảnh: Khoảnh khắc chiến đấu cơ phá vỡ ràn cản âm thanh

21/12/2011 17:15 Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Khi máy bay phá vỡ rào cản âm thanh, nó sẽ tạo ra một đám mây tuyệt đẹp.
Nguyễn Hường (tổng hợp)