Ảnh: Kì lạ "cỗ súng máy" sát thương hàng loạt của người Việt cổ

23/12/2012 06:42 Hoàng Lâm
(GDVN) - Trước nạn ngoại xâm của giặc phương Bắc, người Việt cổ đã chế ra một loại vũ khí sát thương hàng loạt.
Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ còn được gọi là Nỏ liên châu hay Nỏ thần thời Âu Lạc chính là cỗ "súng máy" khiến quân phương Bắc khiếp sợ suốt một thời gian dài với khả năng sát thương hàng loạt rất nguy hiểm
Một phần Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ được khai quật
Mẫu Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ cổ xưa
Ở thời kỳ kỹ thuật còn chưa phát triển, Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ của người Việt cổ được nhiều chuyên gia đánh giá là cỗ "súng máy hiện đại" thực sự
Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ được phục dựng
Một phần của Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ được khai quật
Đầu mũi tên dùng cho Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ
Loại tên sử dụng cho Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ
 là loại tên lớn, thân gỗ cứng bịt đồng, khi bắn có thể xuyên thủng cả áo giáp, khiên chắn.
Đầu mũi tên đã rỉ sét
Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ là niềm tự hào của người Việt cổ trong cuộc chiến chống xâm lược, bảo vệ bờ cõi.

Hoàng Lâm