Ảnh: Lực lượng tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

29/08/2011 14:26 Nam Bình
(GDVN) - Vừa qua, tiểu đoàn xe tăng quân khu Thẩm Dương đã chọn một khu vực địa hình có đường núi gồ ghề, lầy lội để xe tăng tập trận men theo triền núi.
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Nam Bình