Ảnh: Sôi nổi công tác tuyên truyền phòng chống ma túy

12/10/2013 16:39 Vân Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàng loạt biện pháp tuyên truyền về phòng chống ma túy được tổ chức giúp người dân nâng cao ý thức trong công cuộc đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Công an thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) xuống tận nơi làm để thăm hỏi anh Nguyễn Việt Quân sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Bàu Hàm (Đồng Nai) luôn được mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân tham gia.
Ngành giáo dục thường xuyên tổ chức đợt cao điểm về phòng chống ma túy.
Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy tại Bắc Giang.
Kon Tum làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Đêm hội tuyên truyền, văn nghệ phòng chống ma túy tại ĐH Đà Nẵng 2013.
Hội thi Tuyên truyền pháp luật phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người tại Quảng Nam.
Vân Anh (Tổng hợp)