Ảnh: Thăm thị trấn mục tiêu tập ném bom của Không quân Mỹ

11/07/2012 06:17 Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, flick)
(GDVN) - Ở giữa sa mạc Arizona nóng bỏng và hoang vắng, mọc lên một thị trấn đặc biệt được thiết kế làm mục tiêu của các cuộc diễn tập ném bom, bắn tên lửa, thử đạn dược và súng laser của Không quân Mỹ. Thị trấn có tên gọi là Yodaville.
Yodaville được xây dựng vào khoảng năm 1999 tại vị trí cách biên giới Mỹ và Mexico ở phía nam Arinzona khoảng 5 dặm.
Trong thị trấn Yodaville có 178 tòa nhà được dựng lên bằng các thùng container đủ màu sắc. Các tòa nhà có đủ mọi kích cỡ, độ cao.
Ở Yodaville cũng có các mục tiêu là xe hơi, từ xe dân sự cho tới xe bọc thép.
Thị trấn có người ở gần Yodaville nhất cũng cách đó 20 dặm.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Thị trấn Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.

Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.

Lính Mỹ tham gia huấn luyện tại Yodaville.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, flick)