Ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS

21/06/2012 14:52 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS do Na Uy nghiên cứu, chế tạo. >> XEM TIN CHÍNH
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS
Lê Mai (tổng hợp)