Ảnh: Tranh cổ động phòng chống tệ nạn ma túy của trẻ em

19/11/2013 16:54 Nguyên Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Những bức tranh cổ động với nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong xã hội được các em nhỏ thể hiện hết sức đa dạng, chứa đựng nhiều ý nghĩa.
Những bức tranh cổ động chống tệ nạn ma túy được các em học sinh vẽ.
Mỗi bức tranh thể hiện sự hiểu biết của các em nhỏ về sự nguy hại của tệ nạn ma túy trong xã hội.
Những nét vẽ ngây ngô nhưng đầy ý nghĩa.
Và thể hiện sự hiểu biết nhất định của các em nhỏ trong công cuộc tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy.
Nguyên Thảo (Tổng hợp)