Ảnh: Trung Quốc xuất hiện thương hiệu "bánh đa cử nhân chính quy"

15/08/2012 08:02 Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Trong khi hầu hết phụ huynh và học sinh Trung Quốc hiện nay đều cho rằng đại học là cánh cửa tốt nhất để giúp con em họ vào đời và "cầm chắc 1 vé" để bước lên chuyến tàu tương lai, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều so với họ nghĩ. Có rất nhiều sinh viên Trung Quốc ra trường không tìm được việc làm, họ phải tự vật lộn mưu sinh với những công việc lao động tay chân không cần đến cái bằng cử nhân chính quy, thậm chí là bằng cử nhân loại giỏi của họ. Dương Ngọc Long, một cử nhân chính quy ở Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc đã tự tìm lối thoát cho mình bằng việc đội mũ áo cử nhân đi bán bánh đa dạo, xây dựng thương hiệu "bánh đa cử nhân chính quy".
Tốt nghiệp đại học không xin được việc làm, về nhà tráng bánh đa đi bán kiếm sống
Xay bột
Ngào bột
Các công đoạn để có được 1 tấm bánh đa thành phẩm
Những công việc tay chân này không cần đến trình độ "cử nhân chính quy" bốn, năm năm ăn học mới làm được
Nhưng như vậy vẫn còn hơn ngồi một chỗ kêu than
Tráng bánh
Bánh đa "cử nhân  chính quy" có khác bánh đa thường?
Không tìm được việc làm là tình trạng chung của nhiều sinh viên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp
Chở bánh đa đi bán dạo
Tấm bằng "cử nhân chính quy" không giúp ích gì trong việc tìm kiếm một chỗ làm ở thành thị
Đành mang mũ áo cử nhân ra làm thương hiệu bán bánh đa
Biển quảng cáo "bánh đa cử nhân chuyên khoa" dán ngay trên chiếc xe lôi bán hàng
Dương Ngọc Long đội mũ cử nhân bán bánh đa dạo
Miệt mài nghĩ cách mưu sinh
Chiếc danh thiếp "bánh đa cử nhân chính quy"
Bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ giờ nằm một chỗ nào đó trong góc hòm, phóng viên đến mới có dịp lôi ra 
Dương Ngọc Long vẫn nhẫn nại và hy vọng
Trước mắt dùng tấm bằng cử nhân chính quy làm thương hiệu bán bánh đa
Hồng Thủy (nguồn QQ)