Bài phát biểu của Thủ tướng - Điển hình về ứng xử ngoại giao

05/06/2013 10:33 Kiều Liên/ Chinhphu.vn
Nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Sangri-La 2013 là một điển hình về trí tuệ, sự khéo léo trong ứng xử ngoại giao, khiến cho những người không đồng tình hoặc có quan điểm khác cũng không thể nào bác bỏ được.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên


Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói đây là một bài phát biểu rất đúng lúc, đúng thời điểm, nhận được sự trông đợi, quan tâm của các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới.

Trước hết, bài phát biểu có nội dung rất bao quát, không chỉ xuất phát từ lợi ích của Việt Nam mà còn vì lợi ích chung của ASEAN, của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

“Thủ tướng không chỉ phát biểu với tư cách Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mà còn đại diện cho các nước trên thế giới có cùng quan điểm về giải quyết những thách thức đang nổi lên đối với an ninh khu vực”, ông Nguyễn Dy Niên nhận xét.

Theo ông Niên, sau 12 năm được tổ chức, chưa năm nào Đối thoại Sangri-La lại được quan tâm như lần này, trong đó, bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là điểm chủ chốt.

“Thủ tướng đã tạo được dấu ấn tốt với bài phát biểu, từ lựa chọn ý tưởng đến ngôn ngữ. Điều đó có thể khiến cho những người không đồng tình hoặc có quan điểm còn khác nhau cũng không thể nào bác bỏ được. Đây là điển hình về trí tuệ, sự khéo léo trong việc đưa ra thông điệp, ứng xử ngoại giao”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh về “xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương” chính là điểm mấu chốt rất quan trọng. Ông Niên cho biết vấn đề “xây dựng lòng tin” đã được nói đến nhiều nhưng “xây dựng lòng tin chiến lược” lại chưa từng được đề cập. Điều này bao hàm nội dung rất cụ thể, không chỉ cho những vấn đề trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài nhằm giải quyết những thách thức đối với an ninh khu vực.

Điều Thủ tướng nhấn mạnh: “Cả khu vực này luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình. Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược… Việt Nam chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng trong hợp tác phát triển của khu vực”,được nhiều giới đồng tình và ủng hộ.

Theo ông Nguyễn Dy Niên, chúng ta có thể tự hào và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi Người đứng đầu Chính phủ trình bày quan điểm và lộ trình rõ ràng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà những “mầm mống” không có lợi cho hòa bình của nhiều quốc gia, dân tộc trong khu vực và trên thế giới xuất hiện, bài phát biểu của Thủ tướng đưa ra đúng lúc khiến dư luận ủng hộ cho hòa bình và cùng tìm ra những giải pháp để các bên chấp nhận được, từ đó hướng tới một nền hòa bình chung cho nhân loại.

Bài phát biểu cũng khẳng định rõ quan điểm đấu tranh ngoại giao của Việt Nam, nhấn mạnh đến tính chủ động trong công tác này.

Theo ông Nguyễn Dy Niên, trong giai đoạn hiện nay, công tác ngoại giao nhân dân cần phải được coi trọng và đẩy mạnh. Nhất là vấn đề thông tin tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa, tư tưởng và tầm quan trọng của bài phát biểu của Thủ tướng, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của dư luận trong nước và nước ngoài. Phải làm cho các nước thấy được đường lối hữu nghị của Việt Nam, không mong muốn có tranh chấp, chiến tranh mà luôn mong muốn xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới.

Kiều Liên/ Chinhphu.vn