Báo cáo Thủ tướng về sử dụng đất ven biển trong tháng 3

28/02/2012 14:59 Nam Phong
(GDVN) - Các tỉnh, thành báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ TN&MT để bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2012.

Nhằm cụ thể hóa kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có công văn số 371 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời sửa đổi cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã cho thấy công tác quản lý, giao đất ven biển còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Riêng đất bãi bồi ven sông, ven biển, UBND các tỉnh, thành cần khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đúng pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý của các tỉnh, thành phố, trong tháng 3/2012, Bộ TNMT sẽ thành lập một số đoàn công tác để kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành.

Trước đó, ngày 10/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có kết luận về vụ việc cưỡng chế đất đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Theo đó, địa phương này đã sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT rà soát lại toàn bộ việc giao đất, sử dụng đất ven biển tại các địa phương trong cả nước báo cáo Thủ tướng.

Nam Phong