Bảo hiểm xã hội Hà Nội vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

16/11/2018 06:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đạt tỷ lệ 85,9%.

Theo số liệu báo cáo, tính đến hết tháng 10/2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ, Thành phố giao, đạt tỷ lệ 85,9%; tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 30.532,96 tỷ đồng đạt 77,89% (giảm 2,13% so cùng kỳ năm 2017) đồng thời cơ bản hoàn thành việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, với số tiền thu hồi được 327,69/679 tỷ đồng đạt 48,3%, xử phạt vi phạm hành chính 44 đơn vị với tổng số tiền 4,87 tỷ đồng; qua gửi văn bản đôn đốc số tiền các đơn vị đã nộp là 765,4 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 10/2018, tỷ lệ nợ so với cùng kỳ năm 2017 giảm 14,68% tương đương 295,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, tăng cường đẩy mạnh hơn nữa nhằm hạn chế, phát hiện các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cũng không ngừng được đẩy mạnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 10 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử.

Số đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt tỷ lệ 90,37%. Đã có 470 doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 4 về kê khai, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống ngân hàng đồng thời ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế.

Tại Hội nghị, lãnh đạo bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đã yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ báo cáo, trao đổi thống nhất một số nội dung công tác nghiệp vụ đồng thời tiếp nhận và giải đáp một số vướng mắc, đề xuất của bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặc dù ghi nhận những kết quả đã đạt được và sự cố gắng của các đơn vị trong thời gian vừa qua nhưng với phương châm quyết liệt chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Đức Hòa đã nhấn mạnh đến con số giao tỷ lệ nợ dưới 3% và thời gian hoàn thành từ nay đến hết năm 2018 cho thủ trưởng các đơn vị.

Ngoài ra, các vấn đề như kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra đúng người đúng thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh vượt trần, vượt quỹ lớn. Tăng cường đẩy mạnh thực hiện hơn nữa nhằm hạn chế, phát hiện các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. 

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện các biện pháp kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế, dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018.

Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần nâng cao vai trò hơn nữa, đặc biệt tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp và người lao động, nhất là các doanh nghiệp chưa tham gia.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra thu nợ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn Thành phố.

Các phòng nghiệp vụ có liên quan cần chủ động phối hợp với Công an Thành phố tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với những doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Trong 2 tháng cuối năm 2018, lãnh đạo bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các đơn vị cũng như cán bộ, viên chức bảo hiểm xã hội Thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Ngọc Hân