Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách thủ tục hành chính vì người dân, doanh nghiệp

30/10/2018 06:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiều năm qua ngành đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.

Đột phát trong cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. 

Trong những năm qua, đặc biệt là mấy năm trở lại đây, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều bước tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.

Về nội dung này, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với quan điểm cải cách thủ tục hành chính gắn liền với hoàn thiện chế độ, chính sách, đặt khách hàng ở vị trí trung tâm.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực triển khai rà soát, đơn giản các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý đồng thời cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sau bốn năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, đã rà soát giảm từ 115 thủ tục, còn 28 thủ tục, giảm trên 70% thủ tục, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm 2014 xuống còn 51 giờ/năm vào cuối năm 2017. Nhiều thủ tục giảm là kết quả của đối thoại chính sách và bất hợp lý khi triển khai thực tế.

Cùng với đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực đổi mới phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  thủ tục hành chính. Nếu như trước đây, khách hàng phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội xếp hàng, tốn thời gian, chi phí, thì hiện tại, việc giao dịch đã thực hiện trên cả ba kênh: Giao dịch tại cơ quan bảo hiểm xã hội (bộ phận một cửa); Giao dịch điện tử: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, trên 90% đơn vị đã thực hiện và giao dịch qua hệ thống bưu chính công ích: 63/63 tỉnh, thành phố triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (tổ chức, doanh nghiệp không phải trả phí).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử cũng được Ngành quan tâm. Nhằm thực hiện thành công mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính, ngành bảo hiểm xã hội đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, hiện đại tuân thủ theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Hiện tại, ứng dụng công nghệ thông tin đã bao phủ hầu hết các nghiệp vụ chủ yếu của ngành bảo hiểm xã hội như:

Giao dịch điện tử trên tất cả lĩnh vực: Thu, cấp sổ thẻ; giải quyết & chi trả chế độ; Thực hiện giao dịch điện tử đối với cả tổ chức và cá nhân theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, việc vận hành Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để phục vụ công tác quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết nối liên thông với 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Đây là công cụ hữu hiệu giám sát, cảnh báo, kịp thời phát hiện những hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người bệnh.

Triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ bảo hiểm xã hội của cá nhân, doanh nghiệp.

Thiết lập Hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch.

Thực hiện rà soát, cấp mã số bảo hiểm xã hội đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu Quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình, tạo tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội (dự kiến 2020).

Tăng 81 bậc so với năm 2017

Những cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội thời gian qua được người dân, doanh nghiệp đánh giá rất cao, rất thuận tiện, khoa học.

Chia sẻ thêm về việc này, ông Nguyễn Hòa Bình cho hay, thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội, đem đến nhiều lợi ích và sự hài lòng của người lao động, doanh nghiệp và người dân đối với bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Thuận lợi khi giao dịch do thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, kịp thời niêm yết công khai, cụ thể, rõ ràng.

Không cần đi đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giao dịch nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhờ việc đăng ký, thực hiện giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua dịch  vụ bưu chính.

Các đơn vị không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ, giảm được phần lớn số giờ thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Được hỗ trợ thông tin đầy đủ về lập và nộp hồ sơ, được giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua Hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng.

Tình trạng chậm muộn hồ sơ được tối giản sau khi triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 công bố tháng 10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, bảo hiểm xã hội xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

Ngọc Hân